Menu
Forord

Forord

Når Maribo Hallernes bestyrelse har besluttet at undersøge mulighederne for at udvide de nuværende

bygninger, er det ud fra det mål, at gøre en god ting bedre.

I dag består hallerne af to idrætshaller, en bordtennishal og en svømmehal – bygget ad flere omgange

gennem de sidste 45 år. Brugere og personalet har passet godt på det hele, så vi stadig med stolthed stiller

lokalerne til rådighed for alle.

For ikke at stagnere, men fokusere på kommende udfordringer og muligheder, mener bestyrelsen, at det

nu er vigtigt at udvide de eksisterende bygninger, så Maribo Hallerne i fremtiden kan opfylde kravene fra

ikke alene idrætten, men også fra kultur og erhverv.

Et område, hvor bestyrelsen tror, at et nyt MULTIHUS kan få en afgørende betydning for byen og

landsdelen, er turismen. En spændende historie med markante personligheder og en herlig natur omkring

søerne er to parametre, der vil kunne trække turister til Lolland-Falster. Her vil et nyt og større hus blive

stedet, som familierne efterspørger. Etableringen af Femern Bælt Tunnelen kunne sagtens være den

anledning, hvor turister i langt større udstrækning, får øje for vore øers herligheder.

Det bliver et meget spændende og udfordrende årti, vi går i møde. Det vil Maribo Hallerne gerne være en

del af. Vi har derfor opstillet 10 ønsker for en udvidelse af hallerne. En udvidelse, der kan foregå etapevis.

De værdier, der ligger til grund for vort nye MULTIHUS, er bæredygtighed, fleksibilitet, synlighed og socialt

ansvar.

Fra april til september 2012 udarbejdede Centeret for Idræt og Arkitektur i København forslag til

anlæg såvel udendørs som indendørs. De udendørs er bevaret uændret i det nuværende projekt, mens

bestyrelsen havde ændringer og nye ønsker til de indendørs faciliteter.

Fra januar til maj 2013 har Thorup Gruppen i Tarm haft ansvaret for at komme med et endeligt

skitseforslag, som vi i dag kan sige, opfylder vore ønsker og drømme.

Vi har i det sidste halve år tillige fået hjælp fra Halinspektørforeningens Videnscenter med

projektkoordinator Leif Andersen i spidsen. I denne periode har tre arbejdsgrupper (Vision, Organisation og

Økonomi) kommet med forslag til bestyrelsen.

 

Maribo, august 2014

Per Smidt

Formand - Maribo Hallerne

 

Maribo Hallerne S/I

Ved Stadion 4

4930 Maribo

Tlf: 5478 1276

maribohallerne@lolland.dk