Menu
Mødelokaler

Mødelokaler

Mødelokale 1+2+3 forefindes på første sal i Hal 2. Mødelokalerne har skydevægge mellem sig, og
kan derved deles op efter ønske. Total er mødelokalet 120 m2. I tilknytning til mødelokalerne er
køkkenfaciliteter.

I mødelokalerne forefindes en interaktiv whiteboard-tavle med integreret projektor, 2 flytbare
lærreder, flipover og overhead, der alt sammen kan benyttes ved mødeaktivitet.

Mødelokalerne er særdeles velegnet til møde- og kursusaktivitet og spisearrangementer. Team
Sydhavsøerne benytter lokalet til sponsorlounge, når de spiller på hjemmebane. Der er typisk 100
spisende gæster til dette.

Mødelokalerne har i den senere tid også været brugt til børne-zumba samt overnatning for mindre
træningslejre.

Fra mødelokalerne er der en flot udsigt over det nye atletikstadion i Maribo.

Serviceinformation
Åbningstider
Åbningstider
Maribo Hallerne S/I

Ved Stadion 4

4930 Maribo

Tlf: 5478 1276

maribohallerne@lolland.dk